Khô cá sặc bổi/sặc bướm

150,000 

NGOÀI RA CHÚNG TÔI CÓ SP KHÔ CÁ SẶC BƯỚM HAY CÒN GỌI LÀ SẶC ĐỒNG, SẶC ĐIỆP….