Nước màu đường thốt nốt

13,000 

Ở vùng đất An Giang có đặc sản là nước màu đường thốt nốt độc đáo, giúp mọi người có được món ăn thơm ngon và đẹp mắt.